Registrace

Pacienti pana MUDr. Meška jsou u nás automaticky registrováni a nic se pro ně nemění. Smlouvu o poskytování zdravotní péče máme uzavřenou s následujícími pojišťovnami: 111-VZP, 201-VoZP, 205-ČPZP, 207-OZP, 211-ZPMV. O možnosti registrace se prosím informujte u sestry. 

Koho můžeme zaregistrovat:

  • věk od 18 let
  • odstup 3 měsíců od poslední registrace u jiného praktického lékaře
  • při registraci vyplníme registrační listy (jeden pro Vás, jeden pro nás) a bude provedena nebo naplánována vstupní lékařská prohlídka

Co k registraci:

  • průkaz pojištěnce
  • zdravotní dokumentace
    • pacient nemá povinnost při registraci dodat zdravotnickou dokumentaci (ale je pro obě strany výhodou, pokud byste ji měli)
    • nový registrující lékař (tedy naše ordinace) má povinnost dřívějšího lékaře požádat o výpis ze zdravotnické dokumentace a ten má povinnost jej poskytnout (zákon o zdravotních službách 372/2011 Sb. praví, že v případě změny ošetřujícího lékaře je dosavadní lékař povinen předat nově zvolenému lékaři všechny informace potřebné pro zajištění návaznosti poskytování všech zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi)