Pracovnělékařské služby

Naše ordinace poskytuje široké spektrum pracovnělékařských služeb; MUDr. Astrid Matějková je již od r. 2003 držitelkou Osvědčení IPVZ pro „Základy pracovního lékařství“.

 

Služby vykonáváme dle vyhlášky č.79/2013 na základě smlouvy se zaměstnavatelem, provádíme vstupní, periodické, mimořádné, výstupní i následné prohlídky, vykonáváme dohled nad pracovištěm a poskytujeme poradenskou službu.   

 

K pracovnělékařské prohlídce se prosím objednejte a připravte si:

  • 1x Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k práci
  • Posudek o zdravotní způsobilosti k práci (v počtu tolika kusů, aby 1 originál zůstal u nás)
  • průkaz totožnosti
  • průkaz zdravotní pojišťovny
  • výpis ze zdravotní dokumentace od registrujícího praktického lékaře (pokud jsme zároveň Vaším registrujícím lékařem, výpis samozřejmě nepotřebujete) – výpis je zákonnou podmínkou a vyžadovat ho musíme
  • ranní moč
  • brýle nebo jiné korekční pomůcky, pokud je používáte
  • přehled užívaných léků