Hrazené služby

Mezi hrazené poskytované služby patří např.:

 • Posouzení zdravotní způsobilosti (řízení motorových vozidel, potvrzení ke studiu, sportovní činnost, autoškola, zbrojní průkaz, atd.)
 • Očkování (nehrazená zdravotním pojištěním) pravidelná, mimořádná i na vlastní žádost (například infekční žloutenka typu A i B, klíšťová encefalitida, meningokoková meningitida, břišní tyfus a podobně)
 • Předoperační vyšetření na žádost pacienta (interrupce, kosmetická operace apod.)
 • Výpisy z dokumentace pro závodní péči
 • Vyšetření a vystavení zdravotního průkazu
 • Vyšetření pro žádost do ústavu sociální péče
 • Vyplnění pojistek

 

Ceník: 

 • Podrobný výpis z dokumentace (např. pro pracovnělékařskou péči) ………………..  250,-
 • Vyšetření pro zbrojní průkaz…………………………………………………………………………..  600,-
 • Vyšetření pro řidičský průkaz………………………………………………………………………….  600,-
 • Vyšetření pro řidičský průkaz po 70 letech …………………………………………………………… 350,-    (podmínka – náš registrovaný pacient účastnící se preventivních prohlídek)
 • Vyšetření pro potravinářské, svářečské průkazy, vůdce plavidla……………………….. 350,-
 • Posudky – pracovnělékařská péče (vstupní, výstupní, periodické) …………………….. 500,-    (netýká se našich smluvních partnerů)
 • Vyplnění žádosti do ústavu sociální péče, domovy pro seniory……………………………250,-
 • Posudek pro organizované výkonnostní sportovce ………………………………………………….. 600,-      (dle vyhlášky 391/2013, včetně EKG, sportovní školy)
 • Jednorázová sportovní prohlídka nevýkonnostního registrovaného sportovce ……….300,-
 • Potvrzení ke studiu na VŠ (s výjimkou studia sportu), dětské tábory……………………….100,-
 • Vyplnění pojistky (úraz, bolestné, výpisy) á 30 min. ……………………………………………350,-
 • Očkování (nehrazené ZP) + vakcína………………………………………………………………..150,-
 • Jednoduchý administrativní úkon ………………………………………………………………….100,-
 • Vyšetření na okultního krvácení – FOB test (na vlastní žádost = nehrazené ZP) ……..140,-
 • Celkové vyšetření pacienta na vlastní žádost, komplexní vyšetření nepojištěnce ….. 700,-      (pro cesty do zahraničí, lázně pro samoplátce, před interrupcí apod.)
 • Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu ………………………………………………………..110,-
 • Kopie ze zdravotní dokumentace pro vlastní potřebu – 1 stránka ………………………… 5,-           (zprávy, které dostáváte od specialistů, jsou zprávy pro praktického lékaře)