Léčba akutních a chronických onemocnění

Poskytujeme obvyklou náplň zdravotní péče praktického lékaře pro pojišťovny 111, 201, 205, 207, 211 a dále:  

 • Výkony myoskeletální medicíny (vyšetřování poruch funkce páteře a kloubů a jejich léčba; myoskeletální medicína dokáže odhalit v oblasti páteře, kloubů a svalů různé blokády, nepohyblivosti či svalové spasmy a pomocí jemných mobilizačních a manipulačních technik tyto poruchy odstraňovat)
 • Ambulantní 24-hodinové monitorování krevního tlaku (slangově TK Holter)
 • Rehabilitační péči pro naše registrované pacienty fyzikální terapií (terapeutický laser, magnet, ultrazvuk, elektroléčba)
 • Infúzní terapii (např. při vertebrogenních obtížích)
 • Ošetření akutních a chronických ran
 • Péči o nekomplikovaného diabetika 2.typu (včetně vyšetření albuminurie a glykovaného hemoglobinu)
 • Konzultace v oblasti geriatrie, vyšetření paměti
 • Kompletní předoperační vyšetření
 • Podání návrhu na lázeňskou péči bez potřeby vyšetření internistou
 • Vyšetření EKG s popisem křivky
 • Odběry krve přímo v naší ambulanci, vyšetření moče, vyšetření biologického materiálu (bakteriologie, sérologie)
 • Vyšetření okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem s interpretací výsledku (prevence nádoru tlustého střeva)
 • Kompletaci lékařských nálezů pro posouzení zdravotního stavu pro účely mimořádných výhod a příspěvku sociální péče
 • Přímo v ambulanci vyšetřujeme glykémii, INR (k měření krevní srážlivosti), D-dimery (trombózy a embolie) a CRP (pro diferenciální diagnostiku zánětlivých stavů = antibiotika ano či ne)
 • Očkování hrazená ze zdravotního pojištění

 

Rozhodnutí poskytovatele: k poskytnutí žádné ze zdravotních služeb nebude vyžadován informovaný souhlas pacienta písemnou formou. S výjimkou případů, které stanoví zákon.